sunnuntai 4. joulukuuta 2011

“Löytyykö täältä uskoa.” — II adventtisunnuntai — Kuninkaasi tulee kunniassa. 3. vsk.


“Löytyykö täältä uskoa.”
II adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Saarna 04 dec mmxi
Kirkkoherra Torsti Äärelä
Omelia DOC

Evankeliumi:
Luuk. 17: 20–24
"Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: “Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.»
   Opetuslapsilleen hän sanoi:
   »Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä."

I näytös. Löytäisikö Karl Marx täältä oikeaa kommunismia?
1900-luku oli suurten kokeilujen aikaa ja nyt tiedämme millaisessa huudossa sana “kommunismi” voi olla. Joku voi viritellä ajatuksia siitä, että  ei Karl Marx niin kauhean väärässä ollut. Hän julkaisi yhdessä työtoverinsa Engelsin kanssa kirjan Kommunistisen puolueen manifesti. Nykyään internetin suomalaisen WIKIPEDIA-artikkelin alussa sanotaan Marxista näin:


“Karl Heinrich Marx oli preussilaissyntyinen yhteiskuntafilosofi ja sosiaaliteoreetikko. Marx tunnetaan erityisesti teoriasta, joka käsittelee työtätekevien ja omistavan luokan luokkaristiriitaa ja –taistelua.”

Hänen pääteoksena eli pääoma on hyvinkin tylsää luettavaa ja harva on loppujen lopuksi sen lukenut. Sen sijaan ”kommunistisen puolueen manifesti” on kirjanen jonka pystyy lukemaan nopeasti eikä sen ymmärtäminenkään ole kauhean vaikeata.

Tuossa kirjasessa on listattu niitä keinoja joita eri maissa tarvitaan kommunismin perustamiseen. Lopulta hän esittää kymmenen perustavanlaatuista ja välitöntä vaatimusta, jotka ovat hänen mielestään välttämättömiä kehittyneissä valtioissa. Tällaisia asioita ovat mm. vahvasti progressiivinen verotus, ja kaikkien lasten yhteiskunnallinen ja maksuton kasvatus. Marx ja hänen kumppaninsa puhuvat myös lasten tehdastyön poistamisesta silloisessa muodossaan.

Listatuista asioista moni on aika pitkälle toteutunut tai ollut jo hyvällä tavalla toteutumassa. Jokainen voi miettiä omalla tahollaan miten Marxin ja Engelsin esittämät asiat ovat sellaisessa kehittyneessä maassa kuin Suomessa toteutuneet, ja kuinka paljon kukin kannattaa em. Marxin ajatuksia ja vaatimuksia. Ja sitten voisimme kyllä myös kysyä yhden kysymyksen: ”Löytäisikö Marx täältä yhtään kommunismia ja mitä hän löytäisi täältä jos tulisi niin sanotusti tekemään pienen tarkastusmatkan. Löytäisikö hän listaamiansa asioita toteutuneeksi. Olisiko kommunismia tuolla tai täällä vaiko missään. Mutta löytäisikö hän aatteensa uskoa eli oikeaa kommunismia mistään?

II näytös. Mitäpä sitten Jeesus täältä löytäisi?
Mutta mitään sanoo kaikkitietävä Wikipedia Jeesuksesta? Onhan toki nyt ja tässä yhteydessä kohtuullista tehdä sama Jeesukselle kuin Karl Marxillekin. Aivan artikkelin alkukappaleesta löydämme seuraavaa:


"Kristinuskon mukaan Jeesus on maailman vapahtaja, Vanhan testamentin ennustuksien Messias ja Jumalan ainoa poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit kuolemallaan ja voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Muslimit pitävät Jeesusta profeettana."

Missä Marx puhui kommunismista ihannevaltakuntanaan ja ihmiskunnan 
lopullisena päämääränä, niin siinä Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta, toiselta nimeltään taivasten valtakunnasta. Kaiken lisäksi Jeesuskin listaa asioita jotka ovat ominaisia Jumalan valtakunnalle, suoranaisia tuntomerkkejä. Jumalan valtakunnasta osoituksena pitäisi löytyä hengessään köyhiä, murheellisia, kärsivällisiä, niitä joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, toisia armahtavia, puhdassydämisiä, rauhantekijöitä ja niitä joita vanhurskauden vuoksi vainotaan.
Näinhän voi meistä jokainen lukea Matteuksen evankeliumin vuorisaarnasta, aivan sen alusta. Vuorisaarna on loppujen lopuksi helppoa luettavaa eikä kyllä evankeliumejakaan voida pitää kenellekään lukutaitoisille mahdottomana lukea. Vuorisaarnasta moni puhuu ja monella tavalla sitä myös tulkitaan.

Voidaan oikeutetusti kysyä sitä, onko Jeesuksen listaamista asioita moni toteutunut ja onko Jumalan valtakunta tänään laajempi ja suurempi kuin hänen aikanaan? Voimme myös miettiä sitä, kuinka moni kannattaa Jeesuksen ajatuksia ja opetuksia? Ja kuten Marxinkin kohdalla niin ilman muuta Jeesuksenkin kohdalla voimme kysyä yhden kysymyksen ”Löytäisikö Ihmisen Poika täältä yhtään uskoa ja mitä hän löytäisi täältä jos tulisi niin sanotusti tekemään pienen tarkastusmatkan. Olisiko uskoa ja Jumalan valtakuntaa tuolla tai täällä vaiko missään? Niin löytäisikö hän aatettansa eli uskoa mistään?

III näytös. Löytyykö täältä sitä uskoa.
II Adventti on aina pudotus jos ei nyt aina arkeen niin kuitenkin aivan erilaiseen todellisuuteen kuin mitä I adventin riemu meille avaa. Ei lauleta kiitosvirttä ja poissa on se I adventin riemu. On hyvä aika kysyä ja ilmapiiri on oikein hyvä kysyä ”Mitä Jeesus oikein löytäisi täältä jos hän tänne tulisi?”

Nämä sanat joita on tässä pyöritelty ja hieman muunneltukin jäivät kerran mieleen eräästä iltahartaudesta. Se ei ollut mikä tahansa iltahartaus vaan jo kauan sitten pidetty sellainen, ihan 1960-luvulla pidetty iltahartaus. Sen voi kyllä löytää Yleisradion arkistoista ja sieltä internetistä missä on myös tuo monen mielestä kaikkitietävä internet-tietosankirjakin. Hartauden piti eräs pappismies joka oli luomassa pappien käytännöllisiä harjoituksia, harjoituksia joissa teologian opiskelijamme ja tulevat kirkkomuusikot työskentelevät yhdessä. Paljon muutakin hän teki.

Kun odotamme kirkkovuoden suuressa näytelmässä Vapahtajamme syntymäjuhlaa on todellakin aika kysyä sitä mitä täältä maailmasta oikein löytyy? Varmasti täällä on Jumalan valtakunta keskuudessamme, ja täältä löytyy paljon asioita jotka puhuvat sen puolesta. Uskosta emme aina voi olla niin varmoja. Mutta että juuri tämä maailma on paikka jonka tunnemme johtuu pitkälti siitä, että Jeesus syntyi kerran keskuuteemme ja miten hänen opetuksensa ovat sen jälkeen voineet muuttaa maailmaa sellaiseen suuntaan, että hän voisi löytää täältä uskoa. 


IV näytös. Jeesus antoi seuraajilleen tarkat ohjeet.
Että Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa ei ollut kaikki. Hän teki paljon muutakin. Ja viime kädessä hän on itse Jumalan valtakunta, ja me olemme tästä Jumalan valtakunnasta osallisia vain olemalla osallisia häneen.

Itse asiassa päivän evankeliumi ja Jeesuksen itsensä sanat ovat hyvin yksinkertaisia ja yksiselitteisiä:  


“Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” Ja toisaalla hän on sanonut “Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” 

Sanat ovat äärimmäisen lohdullisia ja antavan mielenrauhan joka voi kestää.

Mutta nuo sanat ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” ovat velvoittavia.” Yksinkertaisesti ne ovat velvoittavia. Että löytyisi uskoa pitää aina olla yhteyttä, yhteyttä Jumalan valtakunnan sisällä. Ja yhteyttä on etsittävä lisää, yhä enemmän lisää. Jeesuksen toinen tuleminen, tuleminen kaikessa kunniassaan voi vielä kestää. Voimme miettiä sitä miten pitkällä tiellä ollaan kaste ja lähetyskäskynkin valossa. ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…..ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Maailma ei siis vielä ole valmis hänen tulolleen. Mutta jos hän tulisikin välillä pienelle tarkastuskäynnille niin hän varmasti löytäisi uskoa, mutta ainahan sitä tarvitaan lisää. Sitä saamme aina olemalla sanan ja sakramenttien äärellä. AMEN.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti