lauantai 25. syyskuuta 2010

Uutta uskonpuhdistusta odotellessa — 18. sunnuntai helluntaista — Kristityn vapaus. 1.vsk.
Uutta uskonpuhdistusta odotellessa
18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Saarna 25 sept mmx
Kirkkoherra Torsti Äärelä

Omelia DOC

Evankeliumi


Luuk. 14: 1–6
Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi: »Onko sapattina lupa parantaa vai ei?» He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi: »Miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti?» Tähän he eivät kyenneet vastaamaan.


“Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille.”

I näky. Carpe diem – tartu hetkeen ystävä!  Yritin tässä jokunen päivä sitten, itse asiassa toissapäivänä, tavoitella erästä vanhaa tuttuani, erästä lehden päätoimittajaa. Soitin hänelle mutta puhelu katkesi alta aikayksikön. Pian tuli tekstiviesti jossa hän sanoi olevansa Roomassa. Lähetin hänelle vastaviestin jossa sanoin: “Katteeksi käy, mutta Carpe diem. Nauti elämästä!” Vastaus tuli vartin päästä kiitoksen kera ja näkemistä ja kokemista kuulemaa tuli vastaan jokaisessa kadunkulmassa. Tämä Carpe diem eli “tartu hetkeen-kehotus” on monelle tuttu, ainakin nuoremmille. Itse asiassa sillä on paljonkin tekemistä tämän päivän aiheen eli kristityn vapauden kanssa.

II näky Kysymyksiä:
Päivän tekstiä on helppo lähestyä evankeliumikirjan katekismusmai-sen tiivistelmän jälkeen. Sillä on suuri merkitys ja se tuo olisi mitä suurinta ja parasta lääkettä ihmisten välisiin ongelmiin ja vaivoihin. Jos nämä sanat: “Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille.”


Kirkkovuodessa alkaa oikeastaan tästä pyhästä tärkeiden pyhien jakso, pyhien jotka puhuvat uskomme perustuksesta: kristityn vapaus, rakkauden kaksoiskäsky, usko ja epäusko, Jeesuksen lähettiläät ja Uskonpuhdistuksen muistopäivä jonka otsikkona on uskon perustus. Tosin mahtuu tuohon sekaan myös Mikkelinpäivä. Tänään eräänlaisena pienempänä uskonpuhdistuksen muistopäivänä on aika miettiä uskomme perustuksia ja kahta kysymystä:

1) Tuleeko uusi uskonpuhdistus?

2) Missä vaiheessa tarvitaan kirkon uudistusta?


Jotta ymmärtäisimme paremmin puheen uskonpuhdistuksesta ja kirkon uudistuksesta niin voimme tarkastella sitä mitä uskonpuhdistuksessa tapahtui. Luther laittoi liikkeelle vallankumouksen jota hän ei enää voinut hallita. Tietysti voidaan puhua ns. luterilaisuuden yhtenäiskulttuurin ajasta, mutta kansa eli pitkälti kaikkialla omaa elämäänsä, ja perinteinen kansanusko eli kirkon opetuksesta ja kirkkokurista huolimatta.

Jo varhainen uskonpuhdistuksen pääuomien muotoutuminen todistaa edellisen väitteen oikeaksi; raamattu oli ohjeellinen lähtökohta mutta sitä voitiin tulkita eri tavalla. Kiiltokuvamainen ajatus uskonpuhdistuksesta on siinä että Martti löysi vanhan perustotuuden, "yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen Kristuksen tähden."

Luther ei muuten itse katsonut eronneensa katolisesta kirkosta ja hän oli, seikka jonka hänen seuraajansa ovat usein halunneet hämärtää, tulinen maailmanlopun saarnaaja joka tavallaan rauhoittui vasta avioliitossa Katarina von Boran kanssa. Luther on todellakin liian monipäinen ja todella vaarallinen henkilö vielä tänäänkin jos hänen toiminnastaan, kirjoituksistaan ja opetuksistaan nostetaan esille aina vain yksi puoli. Tänäänkään ei ole tavatonta että esim. niin suosituissa nettikeskusteluissa väitetään varsin kiihkoisasti ja kritiikittömästi Lutherin olleen Hitlerille oppi-isä. Sellainen väite ei todellakaan ole epätavanomainen että juuri Lutherilta Hitler sai juutalaisvastaiset oppinsa.

Martti oli aikansa lapsi, ja hyvin vimmainen mies, ja varmasti hänen kirjoituksissaan on sellaista joka ei aina ole niin kaunista luettavaa, mutta niin suurmiehillä asian laita monesti on. Toisaalta Martin välillä rajut kannanotot voidaan ymmärtää hänen maailmanlopun odotuksensa valossa. Vaikka tänään joku tällaisia esiin nostaakin niin ei se Lutherin asemaa millään tavalla horjuta. Martti oli ihminen ihmisten joukossa ja myös syntinen mies.

Yhtä kaikki, Martista on sanottu todellakin että hän on ns. seitsenpäinen Luther jota voidaan käyttää monenkin suunnan ja korostuksen oppi-isänä jos asia vain niin halutaan nähdä. Hän loi kuitenkin pohjan kirkon uudistumiselle, mutta toisaalta sille hajaannukselle tai sanotaanko rakentavammin moninaisuudelle jolle ei loppua ole näkyvissä.

Sitten on olemassa ns. toinen uskonpuhdistus? No sillähän tarkoitetaan toimintaa luterilaisilla alueilla 1500-luvun lopussa. Osa Lutherin työtoverin Melanktoonin oppilaista oli näet saanut voimakkaita vaikutteita kalvinilaisuudesta. He pyrkivät siihen, että maallinen esivalta järjestäisi kirkon, koulun ja oikeuslaitoksen tehokkaaseen kalvinilaiseen tapaan. Näin haluttiin luoda hyvät edellytykset moraalisesti korkeatasoiselle kristilliselle elämälle, suorastaan luterilaiselle yhteiskunnalle.

Tämän ns. toiseksi reformaatioksi kutsutun ohjelman vaikutus tuntui voimakkaana meillä Pohjoismaissakin saakka, ja meillä varmaankin tämän vuoksi Suomea sanotaan edelleen maailman luterilaisimmaksi maaksi. Mutta entäs se kolmas uskonpuhdistus sitten? Pietismi ei sitä ollut eivätkä suomalaiset herätysliikkeet. Joku voisi sanoa että se on korkeamman kädessä. Edelleenkin luterilaiset opettavat että Herra nostaa herätyksen missä ja milloin haluaa. Ja edelleenkin luterilaiset opettavat, että missä saarna-, ja opetusvirkaa hoidetaan rukouksessa niin siellä tapahtuu uskonpuhdistuksen jatkuvaa vallankumousta.
Tämän varsin pitkän ja kieltämättä hieman tietopuolisen johdan-tomme tarkoituksena oli luoda näky siitä, mitä oikein tarvitsisimme. Että ymmärtäisimme omaa perinnettämme, niin meidän tulee ymmärtää tietyn asiaperusteet jotta voisimme tarkastella asioita kiihkottomasti. Tällaista meidän luterilaisuutemme on!

Puhuimme juuri ensimmäisestä ja toisesta uskonpuhdistuksesta. Ja kun me kerran olemme kuullet sanottavan että ei kahta ilman kol-matta, niin voimme kysyä sen perään että milloin se kolmas uskon-puhdistus sitten mahdollisesti tapahtuu.?

III näky Tässä ja nyt
Päivän evankeliumi viesti on yhdellä tavalla hyvin selkeä. Jeesus näyttää siinä esimerkin siitä kuinka meidän tulee suhtautua arki-päivän asioihin. Hänet on asetettu suuriin raameihin. Tietystikin Luukkaan evankeliumin kirjoittaja käy siinä keskustelua ihmisten kanssa ajassa jota eletään lähes 50 vuotta Jeesuksen elämän jälkeen. Hyvänen aika! Ajatellaanpa tilannetta että tällä paikkakunnalla tapahtuisi tänään joku tekisi jotain poikkeavaa, järisyttävää ja ainutlaatuistakin. Ja sitten kävisi niin, että tuota asiaa muisteltaisiin vielä 50 vuoden kuluttua.

No… Nykyaikana se ei olisi mahdollista. Aika kuluu voimallisella tavalla ja mikä oli eilen uutinen on tänään jo entinen uutinen. Mutta Luukas kertoi tapahtuneesta aivan uudelle lukijalle, Teofilokselle.

Loppujen lopuksi se mitä Jeesus halusi sanoa sinä alkuperäisenä päivänä jolloin tuo kaikki tapahtui, ja mikä välittyi aitona ja puhut-televana Luukkaan evankeliumin ensimmäisille lukijoille ja mikä välittyy meillekin juuri tänään on siinä, että emme ole kammottavan ja pahan, ihmisten pikkuruisia tekoja kyttäävän Jumalan silmien alla. Jeesuksen sanat jotka kuulemme päivän evankeliumissa ovat hänen aitoja sanojaan, mutta mitä luemme sanoissa “Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi” ovat kirjoittajan eli Luukkaan ihmisperäisiä sanoja. Todellakin ihmisperäisiä, sillä ne kuvaavat ihmisen toimintaa hyvin.

Sellaisiahan me olemme. Moralisteja jotka mietimme mikä on soveliasta. Tälle kohtaukselle on rinnakkaiskohta, tavallaan rinnak-kaiskohta samaisessa Luukkaan evankeliumissa. Jeesus on kotikau-punkinsa synagoogassa ja luemme sieltä sanat “Kaikki, jotka syna-googassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen.” Vähän myöhemmin saamme sieltä lukea, että noiden tarkkaavaisten silmien takaa oli paljastuva raivoa ja suvaitsemattomuutta, joka ei kuitenkaan purkaudu esiin tämän päivän evankeliumi-tekstin yhteydessä.

Pakettiin jonka saamme lukea ja jota yritämme tässä hieman tulkita sisältyy hyvin kiinteästi se mistä luterilaisuudessamme olemme tottuneet puhumaan lakina ja evankeliumina. Tai sanotaanko että siinä ovat ne molemmat kun hieman raaputamme pintaa! Nimittäin Jeesus osoittaa turhaksi sen, että ihminen voisi pikkutarkkoja ja ihmisperäisiä säädöksiä noudattamalla ansaita pelastuksen ja tulla Jumalan edessä kelvolliseksi. Kyse oli siitä, että käskyä lepopäivän pyhittämisestä oli tulkittu aika tavalla suorastaan ihmisiä orjuuttavaan suuntaan. Jeesus ja Luukkaan kuvaaman tapahtuman niin sanotusti “yleisö” oli saanut lukea oman raamattunsa alkulehdiltä, aivan sen alusta, sen miten Jumala oli luonut maailman ja sitten levännyt seitsemäntenä päivänä.

Mitä Jeesus haluaa sanoa meille on kuitenkin siinä että Jumalan huolenpito ja luomistyö jatkui seitsemäntenäkin päivänä. Ajatel-kaamme nyt asiaa itse. Jos olemme ahkeroineet monta päivää jonkin työn parissa, oli se ahkeralle kutojalle hieno villapaita, puusepälle vaivalla ja kädentaidolla tehty uusi huonekalu tai mikä muu tahansa, niin ei sellaista vaivannäön tulosta voi heittää hukkaan ja toimia niin että se turmeltuisi. Tällaisia vaivannäön tuloksia saamme katsella tyytyväisenä ja myös käyttää niitä. Jumalakaan ei jättänyt maailmaa oman onnensa nojaan…

IV loppunäky

Saarnamme lähestyessä nyt loppuaan voimme kysyä vielä yhtä asiaa ja sitä meidän tulee hyvin vakavasti kysyäkin! Missä on kristityn vapaus? Miksi ihminen niin mielellään tuomitsee toisen lainkaan ymmärtämättä mitä on toisen sanojen ja tekojen takana. Tässä on kolmannen uskonpuhdistuksen paikka ja hienommin sanottuna tilaus. Se ei ole, siis se kolmas uskonpuhdistus, sidottu mihinkään aikaa ja paikkaan vaan sen vaatimus on elänyt aina. Se on elänyt Jeesuksen ajasta ja toiminnasta saakka ja tietyllä tavalla siitä voidaan sanoa, että se onkin ensimmäinen uskonpuhdistus. Jeesus tuli vapauttamaan meidän ja tekemään meidät kelvollisiksi Jumalan edessä. Toisen uskonpuhdistuksen, jonka Martti Luther aikalaisinaan toteutti ansio on siinä, että meillä on kaikilla luettavana Jumalan sana. Se sana josta saimme lukea tänäänkin tämän kertomuksen ja sitä tutkistella.


Saamme ajatella että Herra nostaa herätyksen missä ja milloin hän haluaa. Ja edelleenkin saamme opettaa, että missä saarna-, ja opetusvirkaa hoidetaan rukouksessa niin siellä tapahtuu uskonpuhdistuksen jatkuvaa vallankumousta ja kristityn vapaus toteutuu. Eläkäämme ajassa kiinni, eläkäämme niiden ihmisten kanssa jotka eteemme tulevat ja älkäämme hukatko yhtään hetkeä siitä. Kristityn tulee tarttua hetkeen kiinni. Meille on annettu lahjaksi aika ja kaikki ne mahdollisuudet mitä se tuo mukaan. AMEN.

                                                       *       *       *

Ja saarnojen julkaiseminen jatkui Usarissa.

http://pastorechiesa.blogspot.fi/2010/12/saarna-26092010-kristityn-vapaus.html

sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Vuorisaarnasta notkeaan moderniin — 16. Sunnuntai helluntaista — Jumalan huolenpito. 1. vsk.Vuorisaarnasta notkeaan moderniin
16 sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito

Saarna 12 sept mmx
Kirkkoherra Torsti Äärelä
Omelia DOCG


Evankeliumi   ja  saarnateksti:  Matt. 6: 25–34


»Älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset! Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.»


Aloitus.  Vanhat  saarnat.
Kun  tuossa  eilispänä  tutkistelin  muutamaa  vanhaa  saarnakäsikirjoitusta  jotka  liittyvät  tähän  pyhään  nousi  ensimmäisenä  mieleen,  että  miksi  tästä  aiheesta  on  saanut  kirjoitettua  peräti  kolme  saarnaa. Yleensä  kun  itsekritiikki  kasvaa  ja  uutta  on  vaikea  enää  monen  kierroksen  jälkeen  löytää.  Jossain  on   varmaan  selityksenä.  Ylipäänsä  voimme  kysyä:  “Kuinka  moni  voi  nykyään  elää  elämää,  jossa  ei  ole  huolia  huomisesta. Ihmiset  joutuvat  tuomaan  työt  kotiin  ja  sen  lisäksi  kaikki muutkin  huolet. 

Joukkoviestimet  syytävät  koko  ajan  eteemme  huolia  ja  murheita.  Monet  niistä  ovat  sellaisia  joilla  emme  yksinkertaisesti  voi  mitään  tehdä.  Vaan  kun  ihmisiä  olemme  niin  silti  kannamme  niitä  mielessämme  raskaina  taakkoina. 

Murehtimisesta  on  tullut  elämäntapamme,  tai  sanotaan  näin:  se  on  aina  ollut  ihmisen  osa.  Sanoihan  Vanhan  testamentin  Saarnaajakin  jo  aikoinaan:  "Missä  on  paljon  viisautta,  siellä  on  paljon  huolta,  ja  joka  tietoa  lisää,  lisää  tuskaa" (Saarn. 1:18).  Juuri  näin  on  meidän  päivinämmekin  käynyt.  Tietoa  on  todellakin  ympärillämme  niin  paljon,  että  sen  olemassaolosta  ei  voi  seurata  muuta  kuin  paljon  huolta  ja  tuskaa.  ja  kun  tiedämme  miten  kiusallisen  oikeassa  Saarnaajan  kirjan  kirjoittaja  oli  niin  nytpä  yksi  uuden  maailmanaikamme  käsite  “Tiedon  valtatiet”  joutuu  aivan  uuteen  valoon.

Että  tämän  päivän  aihe  jaksaa  kiinnostaa  kalttaantuneitakin  sananpalvelijoita.  Ehkä  päivän  aihe  ja  tekstit  ovat  kuitenkin  selitys  tähän.  Niissä  on  sanomaa  joka  puhuttelee  vielä  monenkin  lukukerran  jälkeen.  Toisaalta  suuri  syy  on  myös  syksyssä.  Tämä  pyhä  on  aina  syyskuussa  ja  juuri  syksyllä  ihminen  luontaisesti  haluaa  aloittaa  monia  asioita  alusta,  yleensä  moni  harrastus  aloitetaan  syksyllä.  Ja  monesti  saarnamieskin  on  tekemässä  syksyllä  parannusta  eli  hän  paneutuu  jo  kuluneisiinkin  teksteihin  jonkinlaisella  huolella  ja  voi  sitten  aloittaa  aina  uudelleen  ja  uudelleen.  Ihmiselämä  on  sellaista. 


Uutta  on  joskus  vaikea  syksylläkään  etsiä  vaikka  lakastuva  maa  ja  pimenevä  ilta  ovat  nekin  osoituksia  vain  Jumalan  luomistyön  voimasta.  Syksyllä  ihminen  tajuaa  rajallisuutensa.  Joka  on  kulkenut  elämänsä  keskitien  ohitse  jo  kasvavalla  marginaalilla  näkee  jo  elämänsä  lopun  ja  sen  kohtalon  joka  kaikilla  on.  Silloin  on  hyvä  etsiä  suurta  lohtua  vaikkapa  Jeesuksen  sanoista :  “Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?”

Ja  jos  tuo  ei  onnistu  niin  syksy  kyllä  tarjoaa  montakin  näkyä.  Muuttolinnut  tietävät  mitä  pitää  tehdä.  Kauniisti  lentävää  ja  hyvin  vaihtavaa  lintuauraa  on  kiva  katsella.  Ne  kaverit  tietävät  mitä  pitää  tehdä.  Lohtua  tuo  lasten  elämänilo.  Omien  ja  vieraiden.  Jos  jokin  asia  saa  jo  aika  tavalla  kalttaantuneen  miehen  liikutuksen  valtaan  niin  se  on  koulusta  kotiin  palaava  pieni  ensimmäisiä  luokkia  käyvä  lapsi.  Silloin  elämä  on  toivoa  täynnä  ja  silmissä  kiiluu  aito  tekemisen  riemu  ja sellainenkin  asia  että  pääsee  kotiin  ja  kavereiden  kanssa  puuhastelemaan  on  merkki siitä että  elämäniloa  on.  

Asiaan! Jeesuksen  sanat
Jeesuksen  sanat:  “Kuka  teistä  voi  murehtimalla  lisätä  elämänsä  pituutta  kyynäränkään  vertaa?”  kertovat  paljon.  Ja  ne  osoittavat  hyvin  ankarasti  meitä  kohden  jos  käännämme  niiden  näkökulman  toiseen  suuntaan  ja  toteamme:  “Me  voimme  kyllä  murehtimalla  lyhentää  elämämme  pituutta  monenkin  kyynärän  verran.  Jeesus  halusi  puheessaan  Taivaallisesta  Isästä  vakuuttaa  meille  että  hän  todellakin  tietää  mitä  tarvitsemme.  Jumala  haluaa  pitää  meistä  huolen.  Ei  siis  olisi  tarpeen  murehtia  elämän  perusasioita,  vaan  yksinkertaisesti  luottaa  Jumalaan. Sillä  murehtimalla  me  oikeastaan  osoitamme  epäluottamusta  Jumalan  lupauksia  kohtaan.


Apostoli  Paavalikin  sanoo  roomalaiskirjeessä:  "Me  tiedämme,  että  kaikki  koituu  niiden  parhaaksi,  jotka  rakastavat  Jumalaa  ja  jotka  hän  on  suunnitelmansa  mukaisesti  kutsunut  omikseen."  (Room.8:28).  Voimme  kysyä:  ,ikä  ihmistä  sitten  oikein  vaivaa  kun  hän  ei  usko  lupauksia.  Nimittäin  kun  vaikeus  kohtaa,  me  emme  usko,  että  siitä  voisi  seurata  jotain  hyvää.  Itsestä  Jeesuksesta  sanottiin:  "Hyvin  hän  on  kaiken  tehnyt"  (Mark.7:37).  Voimme  kuvitella  kuinka  paljon  huolen  täyttämiä  keskusteluja  käydäänkään  tänään  kodeissamme,  eikä  ainoastaan  keskusteluja,  vaan  riitoja,  riitoja  rahasta  ja  toimeentulosta,  huolta  huomisesta!  Se  kaikki  kuvastaa  epäluottamustamme  Jumalan  huolenpitoon,  joka  kuitenkin  on  suuri.  

Jeesus  antaa  kehotuksen  meille  kaikille  murehtimiseen  taipuvaisille  ihmisille:  "Etsikää  ennen  kaikkea  Jumalan  valtakuntaa  ja  hänen  vanhurskasta  tahtoaan,  niin  teille  annetaan  kaikki  tämäkin."  Tärkeintä  elämässä  on  etsiä  Jumalaa.  Jumalaa  etsittäessä  on  pysähdyttävä.  On  otettava  aikaa,  on  irrottauduttava  kiireen  keskellä  rukoilemaan,  tehtävä  se  yksinäisyydessä  ja  myös  yhdessä  toisten  kanssa,  on  pysähdyttävä  etsimään  Herran  kasvoja,  jotta  oppisimme  tuntemaan  hänet  ja  siten  luottamaan  häneen,  jotta  oppisimme  näkemään,  että  hänen  läsnäolonsa  on  elämässämme  joka  hetki,  että  Pyhä  Henki  on  meissä  lakkaamattomana  vaikutuksena.

Mitä  nyt?  Muslimielämää,  kaikenkattavuutta,  mutta  missä  puhdas  armon  julistus  ja arvovaltainen  kirkon  ääni…
Että  elämme  aikaa  joka  auttaa  meitä  murehtimaan  ehkä  monikertaisesti  enemmän,  jos  näin  hieman  ilkikurisesti  haluamme  sanoa,  niin  elämme  myös  aikaa  jossa  kaikki  mahdolliset  vaikutteet  ovat  luonamme.  Onpa  joku  jopa  esittänyt  että  kaikenkattavuus  olisi  aivan  persoonallisen  voima,  jopa  sellainen  josta  Paavali  käytti  nimeä  “henkivalta,”  että  se  olisi  voima  joka  vie  meiltä  aidosti  mahdollisuuden  olla  ja  elää vuorovaikutuksessa  toistemme  kanssa.


Tähän  aikaan  kuuluu  myös  uudenlainen  televisio-kulttuuri  ja  ns.  Tosi-Tv.  Muutaman  viikon  ajan  perjantai-iltaa  on  omalla  tavallaan  rikastuttanut  ohjelma  nimeltään  “muslimielämää.”  Se  on  haluttu  nähdä  jopa  virkistävänä  lisänä  tarjonnassa  eikä  kirkon  johdon  taholta  ole  kuultu  mitään  ääntä.  Ehkä  tämä  on  sitten  sitä  paljon  puhuttua  ja  kaivattua  vuoropuhelua.  Paljon  luterilaisessa  maailmassa  eletty  Martti  Lutherin  päivistä.  Marttikin  oli  suuri  murehtija  ja  yksi  hänen  murheistansa  oli  islamin  pelko.  Ihan  konkreettinen  pelko  siitä,  että  musulmaanit  tulevat  ja  valloittavan hänenkin  kotikontunsa  ihan  sotaväen  voimalla.

Pitäisikö  tällaisista  televisio-ohjelmista  sitten  olla  huolissaan.  Eipä  kait  jos  uskomme  päivän  evankeliumin  Jeesuksen  sanojen  vakuutteluun.  Mutta  jos  tarkastelemme  asiaa  jostain  toisesta  näkökulmasta  niin  silloin  aihetta  huoleen  voi  ollakin.  Missä  on  puhe  tarpeeksi  arvovaltaiselta  taholta  siitä,  mikä  on  omassa  uskossamme  kaikkien  keskeisintä. 

Onko  tässä  tilanteessa  talon  isäntä  liian  hienotunteinen?  Tällaisessa  dialogissa  on  vaarana  se,  että  oman  uskomme  sisältö ja erityispiirre  jää  jotenkin  syrjään  tai  sanotaanko  pikemminkin  varjoon. Rehellinen  muslimi-imaami  ei  todellakaan  pelkää keskustelua.  Hän  lyö  korttinsa  pöytään  eikä pelaa  merkillistä  notkean modernin sököä  kuten  meidän  kirkossamme  on tapana.

Nimittäin  islam  on  hyvin  erilainen  uskonto  kuin  kristinusko.  Toisaalta  omankin  kristinuskoksi  kutsutun  maailmanuskonnon  piirissä  on  suuntauksia  jotka  korostavat  enemmän  ihmisen  tekoja  kuin  puhdasta  armoa.
Kristinusko  on  armonuskonto  eikä  muuksi  muutu,  ja  sen  perussanoma  on  tässä:  Jeesus  Kristus  syntyi,  eli  ja  kuoli  puolestamme.  Sitten  Jumala  herätti  hänet  kuolleista  merkkinä  siitä  että  tie  Jumalan  luokse  on  avattu  ja  uskomalla  Jeesukseen  Kristukseen  hänen  luonnostaan  ja  vain  hänestä  voi  virrata  meihin  pysyvä  rauha  ja  kyky  tehdä  oikeasti  hyvää.

Loppuun  jotain  eräästä vanhasta  saarnasta
Meidän  tulee  ymmärtää  uskonelämän  toteutuminen  niin,  että vapaana  huomisen  murheista  ihminen  voi  ja  saa  luottavaisesti tarttua  tähän  päivään  ja  elää.  Niin;  Isä  Meidän  rukouskaan  ei puhu mitään  huomisesta  päivästä,  se  kehottaa  elämään  juuri  nyt. Kaikesta tästä,  näiden  lauselmien  terävyydestä  heijastuu  se  radikaalisuus,  jolla  Jeesus  haluaa  vapauttaa  meidät  elämään.  Todellista  elämä  on  vasta  silloin,  vasta  silloin  kun  se  otetaan  vastaan  lahjana,  ja  juuri  sen  vuoksi  uskalletaan  elää  syvässä  luottamuksessa.


Mutta  myös  siitä,  että  kaikki  on  lahjaa,  ja  että  aina  on  parempi  olla  kiitollinen  pienistä  asioista.
 
Mutta  vielä  jotain  kiitollisesta  ihmisestä.  Kiitollinen  ihminen  antaa  lamppunsa  palaa  kirkkaana,  sovituksen  ja  ylösnousemususkon  voiman  tulee  näkyä. ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaassa.”  AMEN. 

                                                         *       *       *

Tämä oli ensimmäinen saarna jota aloitti järjestelmällisen tavan julkaista se netissä. Areenana tuli olemaan Uuden Suomen Puheenvuoro. Tämä saarna kirvoitti melkoisen monta kommenttiakin.

http://indy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/43391-tanainen-saarnani-aivan-uusi-rakennelma

Tekstiässä ollut hyperteksti ansaitsee myös huomion.

notkean modernin sökö