sunnuntai 4. marraskuuta 2007

YYA – Ystävyys, yhteistyö ja anteeksianto. — 23 Sunnuntai helluntaista — Antakaa toisillenne anteeksi. 1. vsk.


YYA – Ystävyys,  yhteistyö  ja  anteeksianto. 
23 Sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi
4 nov  MMVII  Saarna Auran kirkossa
Kirkkoherra Torsti Äärelä
Grande omelia

Evankeliumi: Matt: 18.23-25.

Jeesus sanoi:» Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.»
 
I Johdanto  
Ystävyyttä on monenlaista ja ystävyyttä voi olla monien eri tahojen välillä. Sitä voi olla kahden ihmisen välillä, perheet voivat olla ystäväperheitä, suvut voivat ystävystyä, heimot voivat ystävystyä, kansakunnat voivat tuntea keskinäistä ystävyyttä. Jopa hyvin erilaiset kansakunnat voivat tuntea ystävyyttä. Jopa pieni ja suuri kansakunta voivat tuntea keskenään ystävyyttä. Kaiken jälkeen voimme jäädä kysymään, mitä se ystävyys oikein on.

Vuoden 1993 jälkeen syntyneet ihmiset eivät tiedä Suomen ja Neuvostoliiton ystävyydestä yhtään mitään. Voihan sitä googlata tai etsiä netistä muuten tietoa, mutta sellaiseen kokemusmaailmaan ei todellakaan enää pääse. Se on menneen maailmanajan tuntemusta. Joukossamme on paljon sellaisia, jotka ovat eläneet niin sanotun ”lyhyen vuosisadan” 1914 - 1991 aikana. Silloin tapahtui paljon. Mitä nyt elämme, on paljolti tuon aikakauden seuraamusta.
Tänään elämme aivan uutta maailmanaikaa. Vuosi 1992 muodostaa monellakin tapaa tarkasteltuna uuden maailmanajan alun. Miten voimme sanoa näin? Mihin voimme verrata vuotta 1992? Voimme verrata sitä lähinnä vuoteen 1492, jolloin alkoi myös aivan uusi maailmanaika. Oli löydetty uusi maailma, ”the New World”, Amerikka.

Vuosi 1992 merkitsi Neuvostoliiton loppua. Se oli myös vuosi, jolloin Internet löi itsensä lopullisesti läpi. Ja olihan se myös olympiavuosi. Joskus haikeat tuntemukset täyttävät mielen, koska jotain oli peruuttamattomasti ohi vuonna 1992. Neuvostoliittoa ei enää ollut.

Tuon vuoden jälkeen syntyneiden on vaikea käsittää sitä ilmapiiriä, jossa elimme ja olimme, me Kekkosen ajan nuoret, hienosti sanottuna sitä eetosta, sitä tapaa puhua, olla ja perustella olemassaoloamme. Meille nuorille iskostettiin ystävyyden merkitystä, sitä kuinka pieni ja suuri saattoivat olla ystäviä. Jos mielit menestyä silloin, piti osata käyttäytyä oikein, ja ennen kaikkea oppia puhumaan oikealla tavalla. Silloin piti osata korrekti kieli, tuntea poliittinen ja yhteiskunnallinen liturgia, ja tuossa kielenkäytössä sanalla ystävyys oli aivan erityinen painoarvo. Asia meni joskus mauttomuuksiin saakka. Kainuulaiskirjailija Veikko Huovinen on ivamukaillut – hienosti sanottuna parodioinut – tällaista Suomi-Neuvostoliitto –liturgiaa lyhyessä stoorissaan ”Naapurukset”. Siinä tuon sanan ystävyys eri merkitykset ja vivahteet venytetään ärsyttävällä tavalla äärimmäisyyksiin ja sen ylikin. Se, kuinka ystävyys lisää ymmärrystä ja miten näin lisä-arvoitettu ymmärrys voikaan taas enentää ystävyyttä ja luoda pohjaa kanssakäymiselle, joka taas lisää ystävyyttä ja toisten välistä ymmärtämystä, ja näitä sanoja pyöritellen, rajattomasti. Tuossa kertomuksessahan pilkattiin juuri Kekkosen ajan  Neuvostoliittoon liittyvää kielenkäyttöä ja suomalaisten käyttämää puheenpartta.

Jotenkin  välillä  tuntuu  että  tuo  karmea  liturgia  ja  sen  ajan  ilmapiiri  jättivät  kaikkiin  tuona  aikana  eläneisiin  melkoisen  vamman.  Suomalaisten  päähän  tuntuu  mahtuvan  kerralla  vain  yksi  ajatus,  oli  se  sitten  kuntaliitos  tai  joku  muu.  Yhdessä  hyvässä  ajatuksessa  ei  toki  ole  mitään pahaa  ellei  se  ole  vaihtoehdottomuus.  Niinhän  meille  aikoinaan  uskoteltiin.

Mistähän siinä  loppujen lopuksi olikaan kysymys? Pyysikö siinä pieni anteeksiantoa suurelta ja mahtavalta, oikeutusta olemassaololleen, vai tunsiko suuri ja mahtava aitoa sääliä pientä ja heikkoa kohtaan. Joskus, kun noita aikoja muistelee ja sen ajan johtajia, tulee väistämättä mieleen tokkopa he sitä itsekään tiesivät, mitä nyt viinahuuruissaan horisivat. Oliko siinä loppujen lopuksi kyse ystävyydestä? Ehkäpä ei kuitenkaan. Ystävyys on nimittäin aina lahja, joka saadaan ja jota ei voi ansaita. Toki se voi vahvistua teoissa ja pyyteettömissä toimissa, joita osoitamme toiselle. No,  joka  tapauksessa  noilla  kahdella  kansakunnalla  oli  YYA-sopimus,  ja  sehän  tarkoitti:  YSTÄVYYS,  YHTEISTYÖ  JA  AVUNANTO.  Ja  tuon  sopimuksen  sisältöhän  opetetiin  meillä  kouluissa  ja  se  se  vasta  oli  totista  touhua,  aivan  kuin  lannanajo  eräällä  nimeltä  mainitsemattomalla  paikkakunnalla.

II Sananselitys
Kaikki tämän pyhän lukukappaleet puhuvat anteeksiantamisesta,  ehkä  myös  vähän  ”Ystävyydestä,  yhteistyöstä  ja  avunannostakin. Vanhan testamentin teksti puhuu Joosefin ja hänen veljiensä väleistä, joissa anteeksiantamus koki riemuvoittonsa. Efesolaiskirjeen kehotuspuhe on kaikkia kristittyjä kaikkina aikoina velvoittava. Juuri tämän tekstikohdan lauseista on tehty paljon huoneentauluja. Ja peräti päivän evankeliumikin kehottaa rajattomaan anteeksiantamukseen. Evankeliumiteksti on myös varoittava. Jumalan kanssa ei voi tehdä kauppoja.

Sen, mitä rajaton anteeksiantamus voi tarkoittaa, siihen löydämme esimerkin toisaalta Raamatussa, siinä kohdassa, jossa Jeesus sanoo, että anteeksi on annettava seitsemän kertaa seitsemänkymmentä kertaa. Seitsemän kertaa seitsemänkymmentä tarkoitti nimittäin tuon ajan kielenkäytössä samaa kuin äärettömyys, rajattomuus.

Päivän evankeliumissa tapaamme Jumalan joka yhtäältä armahtavainen mutta lopulta kovin vaatelias. Kuinka selitämme asian? Jeesuksen  vertaus armollisesta ja oikeamielisestä kuninkaasta on Jeesuksen itsensä antama selitys Isä meidän rukouksen viidennestä pyynnöstä: ”Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.” Opetuksessaan armollisesta ja oikeamielisestä kuninkaasta Jeesus haluaa osoittaa, että synti, niin Jumala- kuin lähimmäissuhteen rikkomukset ovat hyvin vakava asia.

Meidän tulee tehdä ero ihmisen ja Jumalan anteeksiantamuksen välillä. Ihminen ei kerta kaikkiaan voi tehdä yhtään mitään ajattelematta omia hyötynäkökohtiaan. Neuvostoliiton  ja  Suomen  YYA-sopimuksessa  oli  kyse  valtioiden,  tai  paremminkin  yhden  valtion  tarpeesta  turvata  yksi  raja.  Ei  silti  etteikö  ystävyyttä  ja  yhteistyötä  ollutkin...

III Lopetus
Voisimme  vielä  miettiä  sitä  millainen  olisi  Jumalan  ja  ihmisen  YYA-sopimus.  Voisimme  muuntaa  nuo  sanat  ”Ystävyys,  yhteistyö  ja  avunanto”  muotoon  ”Ystävyys,  yhteistyö  ja  anteeksianto.” Ja  mitä  se  sitten voisikaan  tarkoittaa?  Olemmeko  jälleen  samassa  tilanteessa;  pienen  on  toteltava  isoa  ja  oltava  tälle  mieliksi ja  kaikki  kielenkäyttö  ja  ajattelukin  on  mukautettava  tähän  sopivaksi.

Kaikista  merkillisintä  tässä  asetelmassa  on  se,  että  meillä  kaikilla  on  sama  ystävä  vaikka  emme  sitä  tuntisikaan  ja  heti  myöntäisi.  Ihminen  voi  ja  saa  lähestyä  tätä  suurta  ystäväänsä  aivan  luottavaisin  sanoin.  Jeesus  itse  on  ne  meille  opettanut.  No  kaikkihan,  ainakin  rippikoulun  käyneet,  osaavat  tämän  liturgian  joka  alkaa  sanoilla:  ”Isä  meidän  joka  olet  taivaissa...”  Sopimuksen  ensimmäinen  kohta  on  siis  olemassa;  on  olemassa  Ystävä  ja  millainen  ystävä?  Jeesuksen  opetus  syventää  tuntemustamme.  Perehtykäämme  siis  alati  noihin  artikloihin.

Mutta  kuinka  Jumala  ja  ihminen  voivat  oikein  tehdä  yhteistyötä.  Kaksi  kansaa  tekivät  aikoinaan  paljon  yhteis-työtä.  Ihmisen  ja  Jumalan  yhteistyö  on  siinä,  että  Jumala  on  kaiken  takana.  Hän  on  luonut  maailmankaikkeuden  ja  hänestä  me  lopulta  olemme  riippuvaisia  kun  kuljemme  joskus  kuoleman  portin  lävitse  päivänä  jolloin  meidänkin  maallisen  majamme  äärellä  lauletaan:  ”Tiet  kerran  kaikki  kulkee,  porteille  kirkkomaan...”  Kaikkein  konkreettisimmin  ihmisen  ja  Jumalan  välisen  yhteistyön  tulisi  tänä  päivänä  näkyä  tavassa  jolla  elämme  Jumalan  temppelissä,  kuinka  pidämme  huolta  ympäristöstämme.  Hän  tarjoaa  meille,  luomistuloksilleen  mahdollisuutta  tehdä  yhteistyötä  monella  muullakin  tavalla.  Sillä  emme  ole  tätä  maailmaa  luoneet  vaan  olemme  saaneet  sen  lahjaksi.  Kuuluisassa  Ateenan  puheessaan  apostoli  Paavali sanoi:  ”Jumala,  joka  on  luonut  maailman  ja  kaiken,  mitä  siinä  on,  hän,  joka  on  taivaan  ja  maan  Herra,  ei  asu  ihmiskäsin  tehdyissä  temppeleissä.” Ja  edelleen  vähän  eteenpäin: ”Jumala  ei  kylläkään  ole  kaukana  yhdestäkään  meistä,  hänessä  me  elämme,  liikumme  ja  olemme.”  On  paljon  muitakin  artikloja  joissa  kerrotaan  ihmisen  ja  Jumalan  ainutlaatuisesta  ystävyydestä  ja  yhteistyöstä.

Mutta  miten  on  viimeisen  kohdan  laita?  Uudelleen  hahmottelemamme  YYA-sopimuksen  joka  olisi  nyt  todellakin  nimeltään  ”YSTÄVYYS,  YHTEISTYÖ,  ja  ANTEEKSIANTO.  Tuossa  kahden  kansan  YYA-sopimuksessa  oli  myös  kiusalliset  ns.  sotilasartiklat.  Eihän  Suomi  todellakaan  ollut  mikään  puolueeton  maa.  Sillähän  oli  aivan,  kansain-välisenkin  oikeuden  mittapuissa,  sotilassopimus.  Ystävää  tulisi  puolustaa  jos  joku  maa  tai  joku  sen  kanssa  liitossa  oleva  maa  yrittäisivät  pienen  Suomen  kautta  hyökätä  Suuren  ja  Mahtavan  kimppuun. 

Raamattu  puhuu  paljon  anteeksiantamisesta,  mutta  juuri  tämän  päivän  evankeliumi  on  eräänlainen  sotilasartikla.  Katsotaanpa  vielä  kerran  kuinka  se  päättyy: ”Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.”

Anteeksianto  ei  ole  helppo  asia  eikä  siihen  oikealla  tavalla  ihminen  omista  lähtökohdistaan  pystykään.  Jumalan  ja  ihmisen  YYA-sopimus  saa  perustuksensa  Jumalan  rakkaudesta  ihmisiä  kohtaan.  Nyt  joku  kysyy,  ja  aivan  oikeutetusti;  ”Eikö  tämä  ole  pakkosopimus,  samanlainen  sopimus  jota  tarjotaan  perinpohjaisesti  sodassa  lyödylle  maalle,  raunioitetulle  maalle.”  Näin  on!  Sillä  ihminen  on  syntinen  ja  täysin  Jumalan  kirkkautta  vailla.”  Ja  tällaiselle  ihmiselle  tarjotaan  sopimusta  ystävyydestä,  yhteistyöstä  ja  anteeksiannosta.  Se  on  armollinen  sopimus,  niin  armollista  ei ole  tarjottu  kenellekään  sodassa  hävinneelle  maalle!  Mutta  emme  saa  käsittää  asioita  jälleen  väärin.  Jumalan  kanssa  voisikin  olla  varsin  helppoa  olla  ystävä, tehdä  yhteistyö-täkin  ja  nauttia  anteeksiannosta.  Mutta  kun  Jumala  on  tehnyt  tuon  sopimuksen,  tai  ainakin  tarjonnut  sitä,  kaikille  muillekin  ihmisille.  Siinäpä  se.  Jotta  ymmärrämme  uuden  YYA-sopimuksen,  tai  eihän  se  mikään  uusi  ole,  Suomen  ja Neuvostoliiton  suhteet  vain  antavat  meille  työvälineen  tarkastella  asiaa,  niin,  jotta  ymmärtäisimme  todellakin  tämän  YYA-sopimuksen  erityisluonteen  niin  joudumme  katsomaan  Jeesuksen  Kristuksen  elämään  ja  kuolemaan.  Hänen  ansiostaan  saamme  laittaa  nimemme  tähän  suurenmoiseen  sopimukseen.  Hän on sovittanut syntimme. ”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu.” (Apt. 4:12). 

Aina  kun  elämämme  näyttää  varjoisat  puolensa  niin  silloin  voimme  turvata  tähän  vasta  löytämäämme  YYA-sopimukseen  ja  sen  antamiin  turvallisuustakuihin; saamme  katsella  siihen  toivonnäkyyn  joka  avautuu  ensimmäisen  pääsiäisen  ylösnousemuksen  aamusta.  AMEN.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti